POISTENIE SCHOPNOSTI SPLÁCAŤ

V neočakávaných životných situáciách poisťovňa za Vás uhradí po dobu poistnej udalosti mesačnú splátku, alebo nesplatenú výšku dlhu.

Zvoliť si môžete jeden z nasledujúcich balíčkov podľa Vašich potrieb:

 • Balíček poistenia A Vás ochráni v prípade:
  • pracovnej neschopnosti následkom choroby či úrazu
  • invalidity následkom choroby či úrazu
  • smrti následkom úrazu
  • zneužitia karty
 • Balíček poistenia B Vás ochráni:
  • vo všetkých prípadoch ako balíček A
  • navyše v prípade straty zamestnania

Platnosť poistenia

Poistený ste odo dňa nasledujúceho po prvom čerpaní z Premia karty a poistenie trvá do splatenia vyčerpaného limitu. Jednoducho povedané, poistený ste vždy, keď používate peniaze z Premia karty a splácate ich.

Poistné riziko Čiastka plnenia
pracovná neschopnosť
(trvajúca nepretržite dlhšie ako 60 kalendárnych dní)
mesačná splátka úveru do trvania pracovnej neschopnosti max 12 splátok úveru
strata zamestnania
(trvajúca nepretržite dlhšie ako 60 kalendárnych dní od registrácie na príslušnom úrade práce)
mesačná splátka úveru po dobu trvania nezamestanosti max 12 splátok úveru
invalidita nesplatená výška úveru
smrť úrazom nesplatená výška úveru
zneužitie karty až 100 € + poplatok za vydanie novej karty + až 75 € v prípade odcudzenia mobilného telefónu