POISTENIE OSOBNÝCH VECÍ A KARTY

Pre úverové zmluvy s úverovými podmienkami platnými počnúc od 12. 4. 2017

Poistenie karty vám chráni Vašu kartu v prípade straty či krádeže a jej zneužitia a súčasne chráni aj vaše osobné věci.

COMFORT

Poisťovňa zaplatí Odcudzenie Strata Výška plnenia Cena
Odcudzenie hotovosti/straveniek Áno Nie 100 € 1.99 €
mesačne
Osobné veci Súhrnný limit
1 100 €/rok **
Osobné doklady (OP, cestovný pas, vodičský preukaz, povolenie k pobytu, malý technický prekaz) Áno Áno 70 €
na každú kategóriu osobných vecí
Kľúče od nehnuteľnosti (kde poistený býva alebo ktorú vlastní alebo ktorá je určená k rekreácií a jej majiteľom je poistený alebo blízka osoba) Áno Áno
Kľúče od auta/motorky Áno Áno
Peňaženka Áno Áno
Kabelka/taška
(V prípade straty je pre úhradu celkovej výšky plnenia treba doložiť potvrdenie Policajného zboru SR o strate. Bez potvrdenia je limit plnenia vo výške 17,5 €.)
Áno Áno
Dioptrické okuliare Áno Áno
Elektronika Súhrnný limit
1 100 €/rok**
Mobilný telefón a jeho zneužitie Áno Áno 140 €
na každú kategóriu elektroniky
Čítačka Áno Nie
MP3/MP4 prehrávač Áno Nie
Tablet/notebook Áno Nie
Náklady spojené so zneužitím odcudzenej/stratenej karty
Zneužitie karty Áno Áno do 150 €
Internetové transakcie Áno Áno do 150 €

**Súhrnné limity poistného plnenia sú platné pre jeden kalendárny rok; ostatné limity poistného plnenia na poistnú udalosť.

OPTIMAL

Poisťovňa zaplatí Odcudzenie Strata Výška plnenia Cena
Odcudzenie hotovosti/straveniek Áno Nie 50 € 1.39 €
mesačne
Osobné veci Súhrnný limit
370 €/rok **
Osobné doklady (OP, cestovný pas, vodičský preukaz, povolenie k pobytu, malý technický prekaz) Áno Áno 50 €
na každú kategóriu osobných vecí
Kľúče od nehnuteľnosti (kde poistený býva alebo ktorú vlastní alebo ktorá je určená k rekreácií a jej majiteľom je poistený alebo blízka osoba) Áno Áno
Kľúče od auta/motorky Áno Áno
Peňaženka Áno Áno
Kabelka/taška
(V prípade straty je pre úhradu celkovej výšky plnenia treba doložiť potvrdenie Policajného zboru SR o strate. Bez potvrdenia je limit plnenia vo výške 12,5 €.)
Áno Áno
Dioptrické okuliare Áno Áno
Elektronika Súhrnný limit
370 €/rok**
Mobilný telefón a jeho zneužitie Áno Áno 100 €
na každú kategóriu elektroniky
Čítačka Áno Nie
MP3/MP4 prehrávač Áno Nie
Tablet/notebook Áno Nie
Náklady spojené so zneužitím odcudzenej/stratenej karty
Zneužitie karty Áno Áno do 150 €
Internetové transakcie Áno Áno do 150 €

**Súhrnné limity poistného plnenia sú platné pre jeden kalendárny rok; ostatné limity poistného plnenia na poistnú udalosť.