Poistenie ku karte

Vďaka poisteniu od České pojišťovny ZDRAVÍ a.s. zabezpečíte seba i Vašu rodinu v prípade nepriaznivých životných udalostí ako je dlhodobá práceneschopnosť, strata zamestnania či ukončenie podnikania, priznanie invalidity alebo úmrtie. Podľa ustanovenia o poistení Vašej úverovej zmluvy môžete k Vašej karte dohodnúť príslušné poistenie: Poistenie schopnosti splácať alebo Poistenie výdavkov, Poistenie zneužitia karty a Poistenie osobných vecí a karty. Poistenie si môžete uzatvoriť pri aktivácii karty, ale taktiež neskôr na telefónnom čísle 0850 003 010, kde Vám oznámia postup pre dohodnutie poistenia. Sadzby poistenia sú uvedené v Sadzobníku poplatkov a odmien.

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE POISTNEJ UDALOSTI?

 • Volajte:
  • 0850 850 150 (po–pi 8.00–18.00 hod.)
 • Mailujte:
 • Píšte:
  • Česká pojišťovna ZDRAVÍ a. s.
   Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany
 • Informujte sa na:

Pravidlá pre výplatu poistného plnenia sa riadia poistnou zmluvou a poistnými podmienkami, ktoré sú k dispozícii na stránkach www.homecredit.sk alebo na www.zdravi.cz/sk.

Pre nahlásenie poistnej udalosti použite tlačivo „Oznámenie poistnej udalosti“. Nájdete ho na www.zdravi.cz/sk, www.homecredit.sk alebo oň môžete požiadať e-mailom, telefonicky a písomne poštou. Tlačivo jednoducho vyplníte a odošlete poisťovni.

 

V prípade zmeny v poistení Vás budeme o týchto zmenách informovať písomne alebo prostredníctvom webovej stránky www.homecredit.sk.