Ochrana karty

Aby ste mohli Vašu Premia kartu začať používať, potrebujete PIN kód. PIN kód poznáte len Vy – preto ho udržujte v tajnosti a nikdy ho neprikladajte ku karte. Ďalším ochranným prvkom je Váš podpis na podpisovom prúžku, kartu preto po prijatí vlastnoručne podpíšte guľôčkovým perom. Chráňte kartu pred mechanickým poškodením, nadmernou teplotou a pôsobením magnetického poľa. Stratu alebo krádež ohláste okamžite telefonicky Klientskému centru Home Credit Slovakia: 0850 003 010. V prípade volania zo zahraničia slúži linka +421 337 767 246. Klientské centrum Home Credit Slovakia: 0850 003 010 Vám odpovie aj na ďalšie otázky týkajúce sa Vašej Premia karty.

 

Z bezpečnostných dôvodov sme Vám na karte nastavili tieto základné, týždenné limity pre čerpanie:

  • pre nákupy v obchodoch 2 000 €
  • pre výbery hotovosti - každý mesiac podľa údajov na Vašom výpise
  • pre platbu cez internet 100 € (túto sumu možno po schválení v online aplikacii Správca financií alebo na infolinke dočasne navýšiť)
  • vďaka maximálnemu zabezpečeniu si môžete navýšiť internetový limit svojej karty natrvalo až na 400 € zavolaním na klientsku linku 0850 003 010 a dočasne až do výšky úverového rámca jednoducho sami na www.SpravcaFinancii.sk